Välj en sida
Parkeringshus Lund

Parkeringshus Lund

Alla Parkeringshus i LundArkitektur diskuteras med all rätt idag mycket utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förvånande litet diskuteras dock hur arkitekturen i sig står sig över tid. Hur åldras designen? Känns byggnaden förlegad efter ett par decennier, och långt innan...