Välj en sida

Elinegård

Byggnaderna har ett karakteristiskt uttryck med snedställda burspråk som fångar upp intressanta utblickar i området. Volymerna är delvis placerade längs ett publikt grönstråk, och entréer till trapphus synliggörs med grön växtlighet som växer upp längs fasaden och skapar vinterträdgårdar till anslutande lägenheter. Asymmetriskt brutet tak knyter ihop de två kvarteren samt speglar de brutna fasaderna på andra sidan gatan. Vinklade balkonger och burspråk ger intressanta skuggspel i söder. Lägenheterna är ljusa och effektiva, med repetitiva element mellan samtliga våningsplan och byggnadskroppar.

Typ: Bostäder
Plats: Elinegård, Malmö
Beställare: NCC Bostad
Roll: Arkitekt