Välj en sida

Synålen

Ett bostadsområde som bryter den traditionella gårdsstrukturen och skapar plats för sociala möten och aktiviteter för barnfamiljen, det unga paret såväl som den enskilde. Området består av 14 hus fördelat på 5 kvarter placerat i anslutning till omkringliggande parkområdet och befintlig bebyggelse.

Synålen 1 består av lägenheter i varierande storlek med hänsyn till att skapa en varierande mångfald bland boende i området. En ledande utgångspunkt från projektets början var att knyta an till grönområden och samtidigt skapa intima gårdsrum. Områdets struktur bidrar till en mer upplöst gårdsstruktur som förstärker gemenskapen och bjuder in till nya möten.

Typ: Bostäder
Plats: Bunkeflostrand, Malmö
Beställare: KB fastigheter AB
Roll: Arkitekt/konstruktör