Parkeringshus Lund

Parkeringshus Lund

Parkeringshus i Lund Arkitektur diskuteras med all rätt idag mycket utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förvånande litet diskuteras dock hur arkitekturen i sig står sig över tid. Hur åldras designen? Känns byggnaden förlegad efter ett par decennier, och långt innan...