Välj en sida

Praktikant

För oss faller det sig naturligt att låta arkitekter och konstruktörer arbetanära tillsammans. Från start och inledande skisser, vidare fram i projektensalla faser.Metoden – som vi är rätt ensamma om – hjälper oss att förverkligade stora visionerna. Den leder oss till mer hållbara lösningar, kortarebyggtider och smartare materialval.Med 50 medarbetare tillhör vi inte branschens elefanter, men är tillräckligtstora för att ta stora uppdrag. Vi sitter mitt i Malmö och arbetar främstmed projekt i sydvästra Sverige. Projekt- och byggledningsuppdrag ochbesiktningar genomför vi i vårt systerbolag qb3 projekt.