Dekanen

Vid Triangelns tågstation ligger en ovanlig cykelparkering. En inhägnad parkering för 2000 cyklar, som kombineras med Café och cykelverkstad. Byggnaden är utförd i metall, med inslag av kolorerat glas, som kombinerar kyla och värme, strama, ljusa metallraster och organiska mönster i mustiga gröna färger. Den perforerade metallen med rörliga delar i form av luckor låter byggnaden och cykelparkeringen fogas ihop till en helhet som är öppen, inbjudande och samtidigt en säker plats för pendlarnas cyklar.

Byggnaden skulle ha en lätt karaktär och är projekterad för en begränsad livslängd i en föränderlig kontext, där en av Malmös baksidor snabbt förvandlas till en central och högkvalitativ plats. Därför behövde den vara ganska enkel, men samtidigt besitta en hög arkitektonisk kvalitet.

Typ: Cykelparkering/service /café
Plats: Malmö
Beställare: Gatukontoret Malmö
Roll: Arkitekt/konstruktör/projektledning

Projektets globala mål: