Föraren

I det nya bostadsområdet Sorgenfri har ett flerbostadshus med 53 lägenheter, 4 stadsradhus, en lokal i bottenplan och en gemensam takterrass uppförts. Den nya byggnaden ansluter mot två befintliga och väldigt olika byggnader; en av betongstomme och den andra en modulbyggnad i trä. En av utmaningarna i projektet har varit att ansluta nära inpå och med ett större grundläggningsdjup än de befintliga byggnaderna.

Flerbostadshuset består av en betongstomme med utfackningsväggar och stålpelare i fasad. Detaljplanen föreskriver branta takvinklar vilket medförde stora takstolar med stora laster. Det var viktigt att utforma takstolarna på ett sätt som gynnade arbetsmiljön vid produktion  men också för att säkerställa byggnadens stabilitet och begränsa lyftkrafterna.

Föraren 1 är ett av tre projekt som Här! har ritat i det nya området Sorgenfri. De tidigare projekten är Båghallarna där konsthögskolan har sin verksamhet och Föraren 2 & 3 som är bostadshus till MKB.

Typ: Bostäder
Plats: Sorgenfri, Malmö
Beställare: JM AB
Roll: Konstruktör