Välj en sida

Halvslaget

Limhamns gamla hamnområde utvecklas just nu till ett nytt stadsdelsområde inom Malmö med en blandning av bland annat bostäder och service. Intill de gamla silorna som är en del av Limhamns före detta cementfabrik kommer ett torg och en bassängpark att anläggas. I fonden av detta byggs just nu ett bostadshus på fem till sju våningar med utsikt mot både torgytor och vattendrag. Huset innehåller 143 stycken hyreslägenheter för seniorer samt övernattningslägenhet, samlingslokal, café och ett områdeskontor för MKB.

Här! fick sommaren 2019 i uppdrag att färdigprojektera bostadshuset efter befintligt bygglov och förfrågningsunderlag utförda av ursprungsarkitekten Arkitektlaget. I projektet har kontoret utnyttjat fördelen med att arbeta integrerat arkitekter och konstruktörer i samma 3D modell. Arbetet har på så vis effektiviserats och kvalitetssäkrats genom att vi tidigt kunnat belysa problematik och tillsammans arbetat fram lösningar. Med det valda arbetssättet har vi också lyckats begränsa antalet ritningar då information från både A och K redovisats i gemensamma sektioner och detaljer.

Typ: Bostäder
Plats: Limhamn, Malmö
Beställare: Tornstaden/MKB
Roll: Arkitekt/Konstruktör