Välj en sida

Juvelen

På Landskronas bästa tomt – Venkajen mittemot Stadshuset och Sofia Albertina Kyrka, utformade vi detta tävlingsförslag till nybyggnad av hotell och bostäder – ett vackert, uttrycksfullt kvarter, som tar vara på de omgivande stadsrummens olika kvaliteter: Den strama kyrkobyggnaden från 1700-talets senare hälft, Stadshuset av Inge Stoltz och Sten Samuelsson från 1976, och inte minst havet och vattnet.

Kontakten med vattnet var en väsentlig faktor för både hotellet och bostäderna vilket ledde till att de två funktionerna flätades ihop som yin och yan. Hotellets restaurang sträcker sig ut under bostäderna, ner mot vattnet och därovan finns bostäderna med maximal fasadyta mot vattnet och kvällssolen. Hotellets entré vänds in mot staden och den lummiga grönskan.

Typ: Tävling
Plats: Landskrona 
Beställare: Paulssons Fastigheter AB
Roll: Arkitekt