Nymfen

Tillsammans med Serneke tog vi fram det vinnande förslaget på bostadsbebyggelse för LKF i Råbylund, en expansiv del av sydöstra Lund. Genom ett kreativt nyttjande av detaljplanen och tomten, kunde vi tillföra fler bostäder och ändå få ihop ekvationen.

Det vinnande förslaget innehåller ett kvarter med totalt 73 lägenheter. Byggnaderna är uppdelade i två huvudvolymer och innehåller lägenheter mellan ett och fyra rum och kök, där de största lägenheterna är i etage. Utmaningen var att hitta ett rationellt byggsystem men med stor variation i fasadliv, taklandskap och materialval. Nyckeln är att noggrant studera lägenhetsplanlösningar, volym och stomme i en och samma process, vilket är utmärkande för vår arbetsmetod.

Exteriören har ett varierat volymspel, klätt i tegel, puts och skivmaterial, som ger ett liv och en mänsklig skala till projektet.

Typ: Bostäder
Plats: Råbylund, Lund
Beställare: LKF genom Serneke
Roll: Arkitekt

Projektets globala mål: