Parkeringshus i Lund

Arkitektur diskuteras med all rätt idag mycket utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förvånande litet diskuteras dock hur arkitekturen i sig står sig över tid. Hur åldras designen? Känns byggnaden förlegad efter ett par decennier, och långt innan dess livslängd är över? Och hur åldras byggnaden och dess material rent fysiskt?

Parkeringshusen vid Universitetssjukhuset i Lund är goda exempel på hållbar arkitektur – arkitektur som står sig över tid. Det första av tre förärades 1997 med Lunds stadsbyggnadspris. Därefter byggdes två till likadana. Byggnaderna är ett av få exempel där alla de tre dåvarande drivande arkitekterna, Jan Bergfelt, Peter Lingstrand och Mårten Belin samarbetade genom hela projektet. Jan hade en tidig vision om rundade tegelytor, Mårten insåg att en båtform passade både den romboida tomten och parkeringsfunktionen, och Peter uppfann den inre spiralformade rampen som får helheten att fungera.

De perforerade tegelfasaderna förser byggnaden med dess tidlösa uttryck, och samtidigt med ventilation, avbländning, ljuddämpning och ett vackert ljus inne i byggnaden. Den unika formen, gör att man alltid ser minst en utgång, alltid hittar första lediga plats, och att det aldrig förekommer någon korsande trafik. Upprepningen av samma tårtbit genom hela byggnaden gjorde projektet ekonomiskt.

Typ: Parkeringshus
Plats: Lund
Beställare: Region skåne
Roll: Arkitekt

Projektets globala mål: