Välj en sida

Segepark

I Malmös ambitiösa arbete med att bygga en helt ny stadsdel helt präglad av hållbarhet i alla delar, samarbetar vi med en av de fyra finalisterna i Nordic Build Cities challenge – Bring Your Plant – och Sundprojekt. Den fina parkmiljön bildar tillsammans med befintliga och nya byggnader en både tät och grön miljö. Centralt i Bring Your Plants koncept är ett kollektivhus, där små egna lägenheter kombineras med smarta gemensamma ytor och terrasser för samvaro och olika odlingsmöjligheter.

Den gemensamma ambitionen är att koppla ett grepp på ett kvarter där alla delar finns med – befintlig byggnad, nya byggnader och en grön yttre miljö. Vår kunskap om äldre bebyggelse såväl som nyproduktion av bostäder kommer väl till pass för att hitta sätt att förverkliga konceptets bärande idéer.

Typ: Bostäder
Plats: Segevång, Malmö
Beställare: Sundsprojekt AB
Roll: Arkitekt

Projektets globala mål: