Välj en sida

Sockerbruket

På ett av Lunds nya attraktiva områden, Sockerbruket, har vi på uppdrag av JM ritat en vacker och välproportionerad bebyggelse. Husen med sina putsade fasader i ljusa kulörer med tydlig inspiration från klassiska funkishus ger ett attraktivt intryck. De strama fasaderna med välartikulerade entrépartier och vackra burspråk i kombination med rundade former knyter ihop klassisk funkis och modern arkitektur. Ljusa, rymliga och flexibla planlösningar ger funktionella lägenheter för alla slags familjer, stora som små. Genom stora upplysta entrépartier ganska tätt placerade blir gatumiljön inbjudande och händelserik.

Den förhöjda tegelsockeln ger de boende på första våningen insynsskydd samtidigt som den ger ett vackert arkitektoniskt uttryck för de gående. Rundade hörn stärker formen och ger bättre siktlinjer mellan gata och gård. Franska balkonger blandat med traditionella gör att fasaden kommer att befolkas året runt och ge liv åt gaturummet.

Typ: Bostäder
Plats: Sockerbruksområdet, Lund
Beställare: JM AB
Roll: Arkitekt