The Gate

Där Malmö möter världen och staden möter landet, skapar vi tillsammans med Annehem Malmös nya landmärke ”The Gate”. Ca 35000 kvadratmeter kontor, fördelat på fem byggnader placerade i en solfjädersform, som i den konvergerande änden bildar ett urbant, rumsligt torg, och i den divergerande änden öppnar sig mot det omgivande gröna landskapet. På liten yta ges byggnadernas brukare möjlighet att ta del av stadsmässigt liv och servicefunktioner såväl som lantliga promenader på lunchrasten.

Ljuslaserad betong minner om kalkbrottets vita klippväggar och kontrasterar mot det gröna landskapet. En varierad fönsterplacering och snett avskurna volymer kontrasterar mot de strikta och enkla volymerna. Glänsande mässingsinslag kontrasterar mot den matta, ljusa betongen. De arkitektoniska elementen, materialen och formerna spelar mot varandra och mot grönskan.

Här! står bakom såväl detaljplanen som byggnaderna och har arbetat med projektet från starten för fem år sedan. Inflyttning i etapp 1 planeras 2020.

Typ: Kontor
Plats: Hyllie, Malmö
Beställare: Annehem Bygg & Projekt AB
Roll: Arkitekt