Välj en sida

Triangeln

När vi designade inredningen på Triangelns köpcentrum i Malmö var flexibilitet och flyttbarhet viktiga ledord. Inredningen är gjord i samarbete med Streetlife och består av 50 olika moduler som går att kombinera efter behov.
Fasadbeklädnaden, i form av perforerade plåtar, skapar ett varierat mönster med skiftande ljusinsläpp beroende på perforeringstätheten i mönstret. Grundfiguren är köpcentrets uppdaterade logga, men där perforering och belysning skapar en variation i utseende beroende på tid på dygnet.

Typ: Kontor och inredning
Plats: Malmö
Beställare: Vasakronan
Roll: Arkitekt/konstruktör

Projektets globala mål: