Ledande
inom
verklighet.

Arkitekter & konstruktörer som ritar i samma modell

Vi är konstruktörer och arkitekter med målet att förändra branschen. Genom vår integrerade arbetsprocess vill vi se till att visioner förverkligas och att höga ambitioner i samhällsbyggandet inte går om intet utan blir verklighet i form av vackra och långsiktigt hållbara byggnader.

Malmö Citadellsgymnasium

Hållbarhet börjar med rätt kompetenser i tidigt skede

En stor del av en byggnads klimatpåverkan kommer från stomme och grundläggning, delar vi arkitekter och konstruktörer tillsammans har stor möjlighet att påverka. Vår integrerade arbetsprocess gör att vi redan i tidigt skede kan ta ett helhetsgrepp och utreda ett projekts förutsättningar med hjälp av både skisser och beräkningar, för att hitta bästa möjliga lösning.

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader. Vi vill verka för en mer hållbar byggsektor genom att stötta våra kunder och beställare att minska sin klimatpåverkan – hela vägen från första skiss till färdig byggnad.

Klimatberäkning LFM30

Klimatberäkning LFM30

Närvaro till platsen
och processen

Vårt kontor ligger mitt i Malmö, och vi arbetar främst med uppdrag i Sydvästra Sverige. Vår lokala förankring ger oss möjlighet att studera de platser vi ritar på, besöka våra byggen, och inte minst se de färdiga resultaten. Våra projekt spänner från bostäder av alla slag till, skolor, kontor och samhällsfastigheter, vi arbetar både med ombyggnad och nybyggnad.

Vi tillhör inte branschens dinosaurier, men är tillräckligt stora för att ta tunga uppdrag. Spännande uppdrag men inte större än att varje medarbetare är en viktig kugge. Ofta jobbar vi från tidigaste skiss tills det står ett färdigt hus på platsen.

.