Ledande inom verklighet

Vi är konstruktörer och arkitekter med målet att förändra branschen. Genom vår integrerade arbetsprocess vill vi se till att visioner förverkligas och att höga ambitioner i samhällsbyggandet inte går om intet utan blir verklighet i form av vackra och långsiktigt hållbara byggnader.

Vi är kunskapsledande inom samarbetet mellan disciplinerna. Dels på grund av vår mångåriga erfarenhet av att jobba med gemensamma projekt men också för att vi ligger i framkant i vårt BIM-arbete som gör det möjligt för oss att tillsammans rita i en gemensam modell.

Vårt kontor ligger mitt i centrala Malmö, och vi arbetar främst med uppdrag i sydvästra Sverige. Vår lokala förankring ger oss möjlighet att studera de platser vi ritar på, besöka våra byggen, och inte minst se de färdiga resultaten.

Vi är Här!

Malmö Citadellsgymnasium

Citadellsgymnasiet är finalist i stadsbyggnadspriset 2024

Under 2024 så kommer portarna öppna sig för eleverna till Malmö Citadellsgymnasiums nya lokaler. Det är första gången på 60 år som det byggs en ny kommunal gymnasieskola i Malmö.

Gestaltningen bygger på en kombination av volymernas enkelhet och teglets skuggspel, där fasadmaterialets detaljering har utförts för att förstärka byggnadselement så som takfot och fönster. Det gula teglet knyter an till Malmös tegeltradition och den eleganta fasaden ger skolan ett tidlöst uttryck.

Projektet är beläget på Citadellskajen och skriver in sig i en typisk Malmökontext med nära till kanalen, Tekniska museet, Slottet och Ribban. Skolan består av flera volymer som bryter upp en långsmal tomt och med sina 15 000 kvm och plats för 1 200 elever så kommer skolan det bli en av Malmös största kommunala skolor.

Från start till mål så har det varit ett projekt som präglats av samarbetet mellan våra två discipliner, med gemensam modell, delade ritningar och genomarbetade detaljer. Det är med spänning vi följer utvecklingen för ett av våra största A&K-projekt hittills.

 

Klimatberäkning LFM30

Klimatberäkning LFM30

Hållbarhet kräver rätt kompetenser från början

En stor del av en byggnads klimatpåverkan kommer från stomme och grundläggning, delar vi konstruktörer och arkitekter tillsammans har stor möjlighet att påverka. Vår integrerade arbetsprocess gör att vi redan i tidigt skede kan ta ett helhetsgrepp och utreda ett projekts förutsättningar med hjälp av både skisser och beräkningar, för att hitta bästa möjliga lösning.

För ett optimerat resultat så gäller det att hitta rätt väg för varje projekt redan från start, det är där vill vi finnas till för att bidra till ett mer hållbart samhällsbyggande. En samverkan krävs i tidigt skede, för det är för sent att backa bandet efteråt.

Tillsammans så har vi erfarenheter av projekt med trästomme, återbruk, ombyggnad, klimatberäkningar och optimering av stomme. Vi deltar också i LFM30, Malmös lokala färdplan mot klimatneutralt byggande år 2030.

 

 

.