Solhem

Solhem

AllaSolhem   Ett befintligt äldreboende byggt 1963 och senare tillbyggt med en demensavdelning, behövde moderniseras och utökas med två boendeavdelningar för demens, samt en träffpunkt och lokaler för hemsjukvården. Arkitektoniskt erbjöds utmaningen att tillfoga...

Stensåkern

Stensåkern

AllaStensåkern På en åker i Oxie har 6 stycken LSS-lägenheter placerats. Grannar till tomten är villabebyggelse. Detaljplanens bestämmelser utgick från villabebyggelse med taklutningar som medger inredd vind. Utmaningen har varit att få boendet att smälta in i...

Sparven

Sparven

AllaSparven Med sina trappstegsgavlar och sitt vackra tegel tar byggnaderna stadens historia med sig in i framtiden. Sparven 1 är byggt på bryggeriets gamla tomt och speglar stolt stadens arv i två nybyggda huskroppar. Hållbarhet präglar husen, som är försedda med...

Seglet

Seglet

AllaKvarteret Seglet Kvarteret Seglet är vårt senaste tillägg i Lomma Strandstad. På uppdrag av JM har vi ritat ett kvarter med blandad bebyggelse centralt beläget längs kanalen mellan två torg och bara ett stenkast från hamnen. Målet har varit att skapa en palett av...

Föraren

Föraren

AllaFöraren I det nya bostadsområdet Sorgenfri har ett flerbostadshus med 53 lägenheter, 4 stadsradhus, en lokal i bottenplan och en gemensam takterrass uppförts. Den nya byggnaden ansluter mot två befintliga och väldigt olika byggnader; en av betongstomme och den...

Båghallarna

Båghallarna

Alla Båghallarna, kv Spårvägen Det före detta bussgaraget i Sorgenfri har nu restaurerats och omvandlats till nya lokaler för Malmö konsthögskola. Invändigt rymmer numera de fyra sammankopplade hallarna ateljéer och verkstäder för konsthögskolans elever, där olika...

Neptuniskolan

Neptuniskolan

AllaVästra Varvsstadens skola På ett av Malmös bästa lägen, vid Kockums gamla varv, ligger Västra Varvsstadens skola och förskola. I Varvsstaden omvandlas historisk industrimark till en ny stadsdel som blir länken mellan Malmö centrum och Västra Hamnen. Mitt i en...

The Gate

The Gate

AllaThe Gate Där Malmö möter världen och staden möter landet, skapar vi tillsammans med Annehem Malmös nya landmärke ”The Gate”. Ca 35000 kvadratmeter kontor, fördelat på fem byggnader placerade i en solfjädersform, som i den konvergerande änden bildar ett urbant,...

Friisgatan

Friisgatan

Friisgatan På bästa läge mitt i Möllevången har ett nytt 10-våningshus byggts. En trång tomt där byggnaden ansluts långsides med en befintlig byggnad, och en komplex detaljplan, erbjöd många spännande utmaningar för våra arkitekter och konstruktörer. En bottenvåning i...

Kompassen

Kompassen

Alla KompassenHalmstads nya destinationEn mötesplats, en utgångspunkt eller ett mål på din väg, det är grundpelarna till utformningen av Kompassen. En knytpunkt som dagligen korsas av gående, cyklister och biltrafikanter. En ny offentlig plats att vara stolta över och...

Nymfen

Nymfen

AllaNymfenTillsammans med Serneke tog vi fram det vinnande förslaget på bostadsbebyggelse för LKF i Råbylund, en expansiv del av sydöstra Lund. Genom ett kreativt nyttjande av detaljplanen och tomten, kunde vi tillföra fler bostäder och ändå få ihop ekvationen.Det...

Krusbäret

Krusbäret

AllaKrusbäret En viktig uppgift inom samhällsbyggnad och stadsutveckling är att ta vara på de platser som redan är exploaterade, men ändå inte utnyttjade till fullo eller på rätt sätt. Genom att tillföra nya byggnader i befintliga miljöer kan man, om man gör det på...

Arenaparken

Arenaparken

AllaArenaparken I Arenaparken i Lund, har vi ritat två nya bostadshus ihop med Veidekke. Det var stimulerande att rita byggnaderna i den miljö där vi påbörjade utvecklingen med att rita Lunds Arena. En utmaning var att ge byggnaderna en egen identitet utifrån en...

Tomaten

Tomaten

AllaTomatenPå naturnära läge i Borstahusen har vi ritat 99 lägenheter som på ett modernt sätt knyter an till Landskronas historiska packhus och marina arkitektur. Tre robusta huskroppar placeras kring en gemensam gård. Den gröna gården knyts ihop med naturområdet i...

Lomma Kv. 14

Lomma Kv. 14

AllaLomma Kv. 14 Detaljplanen för Hamnkvarteren i Lomma innehåller väldigt starka styrningar av hur bebyggelsen får utformas och det gör även kundens kravspecifikation. Detaljplanens rika detaljstyrning är avsedd att skapa variation, men riskerar i sin stränghet att...

Geijerskolan

Geijerskolan

Alla Geijerskolan Innan vi påbörjade projektet bestod Geijerskolan av fyra stycken separata byggnader från olika tidsepoker. Samtliga av dessa byggnader förutom en var i så dåligt skick och ej funktionella att de behövdes rivas. Samspelet mellan den befintliga och de...

Glasbruksskolan

Glasbruksskolan

AllaGlasbruksskolan På tidigare industrimark i Limhamn växer nu den nya stadsdelen Sjöstaden fram. Här står nu även den nya Glasbruksskolan. Vår utgångspunkt var att barnen och lärarna är vår framtid, och ska ha de bästa lokalerna de kan få. Välstuderade planlösningar...

Oden

Oden

AllaOdenSom svarta diamanter pryder de nya husen Vikingavägen. Ett fåtal material och kulörer ger ett enkelt och samtidigt elegant uttryck. Svartmålad betongfasad med inslag av vitt. Glasade balkongräcken som ger transparens, och en enkel fönstersättning som skapar...

Juvelen

Juvelen

AllaJuvelen I Lunds absolut bästa läge invid det nya kommunhuset Kristallen uppförs en byggnad kallad Juvelen. Juvelen i kronan på Arne Paulssons livsverk och den sista byggnaden han själv var med om att påbörja. Detaljplanen ändrades för att möjliggöra en riktigt...

Postterminalen Kv. 3

Postterminalen Kv. 3

AllaPostterminalen Kv. 3 Att Lund får en helt ny stadsdel, så centralt belägen som det bara går, är fantastiskt i sig. Att få arbeta med flera av de stora kvarter som utgör starten är än mer fantastiskt. Efter att ha hjälpt HSB att förverkliga två kvarter, pågår nu...

Thulepark

Thulepark

AllaThuleparkThulepark i Lund är ett av våra många exempel på att följa projekt från Ax till limpa. Från de första idéskisserna via detaljplanearbete, utveckling av förslaget, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Projektet är det tredje projektet inom...

Dekanen

Dekanen

AllaDekanen Vid Triangelns tågstation ligger en ovanlig cykelparkering. En inhägnad parkering för 2000 cyklar, som kombineras med Café och cykelverkstad. Byggnaden är utförd i metall, med inslag av kolorerat glas, som kombinerar kyla och värme, strama, ljusa...

Husaren

Husaren

AllaHusaren Förtätning av befintliga städer är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Att lokalisera och utnyttja den dolda markreserv som finns i alla våra städer, snarare än att skapa en gles stad som brer ut sig över åkerjorden. Inne i staden finns...

Parkeringshus Lund

Parkeringshus Lund

AllaParkeringshus i Lund Arkitektur diskuteras med all rätt idag mycket utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förvånande litet diskuteras dock hur arkitekturen i sig står sig över tid. Hur åldras designen? Känns byggnaden förlegad efter ett par decennier, och långt innan...