Cassiopeia

Nu har vi ett stort och spännande projekt på gång i Lund.

Tillsammans med Akademiska Hus och Skanska så ritar vi på bostäder för 640 studenter i ett kvarter beläget mellan LTH och Ideon.

Projektet består av två kvarter med totalt ca 23 000 BTA. Med sitt läge, i korsningspunkten mellan Kunskapsstråket och Idépromenaden på LTH, så har projektet Cassiopeia ett starkt flöde av gång och cykeltrafikanter och bostäderna blir en viktig del av att utveckla studentbostäder i Lund.

Kvarterets volymer skapar två gårdar som blir som gröna oaser i området. Tillsammans med en omsorgsfull gestaltning och god detaljering erbjuder gårdarna även en mindre skala, och ett liv på campus under hela dygnet.

Projektet är i ett tidigt skede och förutsätter beslut hos Akademiska Hus och nödvändiga myndighetsbeslut för att förverkligas.

Neptuniskolan
Neptuniskolan

Cassiopeia

Nu har vi ett stort och spännande projekt på gång i Lund.

Tillsammans med Akademiska Hus och Skanska så ritar vi på bostäder för 640 studenter i ett kvarter beläget mellan LTH och Ideon.

Projektet består av två kvarter med totalt ca 23 000 BTA. Med sitt läge, i korsningspunkten mellan Kunskapsstråket och Idépromenaden på LTH, så har projektet Cassiopeia ett starkt flöde av gång och cykeltrafikanter och bostäderna blir en viktig del av att utveckla studentbostäder i Lund.

Kvarterets volymer skapar två gårdar som blir som gröna oaser i området. Tillsammans med en omsorgsfull gestaltning och god detaljering erbjuder gårdarna även en mindre skala, och ett liv på campus under hela dygnet.

Projektet är i ett tidigt skede och förutsätter beslut hos Akademiska Hus och nödvändiga myndighetsbeslut för att förverkligas.