Hemmet mellan husen

I höstas så deltog vi i en tävling om framtidens LSS-boende i Malmö.

Ambitionen med vårt tävlingsbidrag var att utifrån LSS-lagen skapa ett boende som uppfyller syftet att alla ska kunna leva sitt liv som man vill, utifrån sin bakgrund och sina förutsättningar, i nuet och långsiktigt. Boendet ska stödja ett vardagsliv där den enskilde ska få uppleva levnadsvillkor och vardagsmönster så nära gängse normer som möjligt.

För att uppnå detta så har en radhuskänsla varit centralt i detta förslag, en arkitektur som tonar ner den institutionella prägeln och närmar sig en mer vardaglig gestaltning, där generösa uteplatser till de boende efterliknar radhusträdgårdar med fruktträd och odlingsmöjligheter.

Vi har velat att med få medel skapa en så stor variation som möjligt samtidigt som rummen är väl definierade och lätta att läsa.

Att bygga LSS-boende likt småhus snarare än vårdinrättningar har inte bara fördelar för boendemiljön, det har också stora fördelar för projektets ekonomi och klimatpåverkan. Utgångspunkten vid val av byggteknik har varit att skapa ett resurssnålt boende med robusta kvaliteter som förenar rationalitet med rik platsanknuten gestaltning.

Tävlingen avgjordes vid årsskiftet. Men tyvärr så blev det ingen vinst denna gång. Men högsta poäng i både gestaltning och hållbarhet visar att vi var något bra på spåret.

Neptuniskolan

Hemmet mellan husen

I höstas så deltog vi i en tävling om framtidens LSS-boende i Malmö.

Ambitionen med vårt tävlingsbidrag var att utifrån LSS-lagen skapa ett boende som uppfyller syftet att alla ska kunna leva sitt liv som man vill, utifrån sin bakgrund och sina förutsättningar, i nuet och långsiktigt. Boendet ska stödja ett vardagsliv där den enskilde ska få uppleva levnadsvillkor och vardagsmönster så nära gängse normer som möjligt.

För att uppnå detta så har en radhuskänsla varit centralt i detta förslag, en arkitektur som tonar ner den institutionella prägeln och närmar sig en mer vardaglig gestaltning, där generösa uteplatser till de boende efterliknar radhusträdgårdar med fruktträd och odlingsmöjligheter.

Vi har velat att med få medel skapa en så stor variation som möjligt samtidigt som rummen är väl definierade och lätta att läsa.

Att bygga LSS-boende likt småhus snarare än vårdinrättningar har inte bara fördelar för boendemiljön, det har också stora fördelar för projektets ekonomi och klimatpåverkan. Utgångspunkten vid val av byggteknik har varit att skapa ett resurssnålt boende med robusta kvaliteter som förenar rationalitet med rik platsanknuten gestaltning.

Tävlingen avgjordes vid årsskiftet. Men tyvärr så blev det ingen vinst denna gång. Men högsta poäng i både gestaltning och hållbarhet visar att vi var något bra på spåret.