Malmö Citadellsgymnasium – Nyhetsartikel

SYDSVENSKAN UTBILDNING

20 oktober 2021

TEXT: THERESE THOMASSON
therese.thomasson@sydsvenskan.se

Malmös nior kan söka till ett helt nytt kommunalt gymnasium til nästa höst: Malmö Citadellsgymnasium. Skolan ska ligga på Citadellsvägen och byggs just nu. Men fyra program tjuvstartar i Malmö universitets lokaler. När lokalerna på Citadellsvägen är färdigbyggda 2024, ska 1 200 elever kunna gå på nya Malmö Citadellsgymnasium. Men redan i höst kan elever intresserade av innovation och hållbar utveckling söka sin gymnasieutbildning på den nya skolan.

– Vi har en stor efterfrågan på de kommunala gymnasieskolorna.
Vi ser att det kommer en boom av elever till hösten som vi måste bereda plats för, säger Åse Nilsson, projektledare på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. De elever som kommer in redan nästa höst får gå i tillfälliga lokaler några hundra meter bort.

– Vi startar fyra program nästa höst. Vi utgår från att vi fyller programmen med vardera en klass, men vi har ett utrymme att ta emot fler elever, säger Åse Nilsson. De fyra programmen är: ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och yrkesprogrammet försäljning och service. I framtiden kan det bli fler program och även andra profiler. Även om det finns ett yrkesinriktat program blir det mestadels teoretiska program. – Det är fortfarande många som söker högskoleförberedande program och det krävs som bas för många nya yrken inom digitalisering, innovation och hållbarhet på den framtida arbetsmarknaden, säger Åse Nilsson. Tanken är att Malmö Citadellsgymnasium ska bli den första kommunala skolan i Malmö med profilering mot innovation och hållbar utveckling. Entreprenörskap ska genomsyra skolan på olika sätt genom samverkan med offentlig sektor, företag och idéburen
sektor.

– Vi tänker oss att eleverna ska jobba med hållbar utveckling på alla områden: det ekonomiska, ekologiska och sociala. Dessutom med innovativt entreprenörsskap, säger Åse Nilsson. Malmö Citadellsgymnasium deltar på årets digitala gymnasiemässa. I slutet av november kommer skolan också hålla öppet hus en lördagsförmiddag i lokalerna på Malmö universitet som skolan ska husera i tillfälligt under två år. Tidigare låg Universitetsholmens gymnasium på platsen och planen var att de skulle få flytta tillbaka till splitternya lokaler. Men klassrummen i den nya skolan blir inte specialanpassade till de yrkeslinjer som finns på Universitetsholmens gymnasium, därför blir de kvar på Norra
Sorgenfri.

Den nya skolan får namnet Malmö Citadellsgymnasium och ska bli fyra våningar hög med ljust tegel.

Artikeln kan läsas i sin helhet på Sydsvenskan.

Neptuniskolan
Neptuniskolan

Malmö Citadellsgymnasium – Nyhetsartikel

SYDSVENSKAN UTBILDNING

20 oktober 2021

TEXT: THERESE THOMASSON
therese.thomasson@sydsvenskan.se

Malmös nior kan söka till ett helt nytt kommunalt gymnasium til nästa höst: Malmö Citadellsgymnasium.
Skolan ska ligga på Citadellsvägen och byggs just nu. Men fyra program tjuvstartar i Malmö universitets lokaler.
När lokalerna på Citadellsvägen är färdigbyggda 2024, ska 1 200 elever kunna gå på nya Malmö Citadellsgymnasium.
Men redan i höst kan elever intresserade av innovation och hållbar utveckling söka sin gymnasieutbildning
på den nya skolan.

– Vi har en stor efterfrågan på de kommunala gymnasieskolorna.
Vi ser att det kommer en boom av elever till hösten som vi måste bereda plats för, säger Åse
Nilsson, projektledare på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. De elever som kommer
in redan nästa höst får gå i tillfälliga lokaler några hundra meter bort.

– Vi startar fyra program nästa höst. Vi utgår från att vi fyller programmen med vardera en klass, men vi har
ett utrymme att ta emot fler elever, säger Åse Nilsson. De fyra programmen är: ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och yrkesprogrammet försäljning och service.
I framtiden kan det bli fler program och även andra profiler. Även om det finns ett yrkesinriktat
program blir det mestadels teoretiska program. – Det är fortfarande många som söker högskoleförberedande
program och det krävs som bas för många nya yrken inom digitalisering, innovation och
hållbarhet på den framtida arbetsmarknaden, säger Åse Nilsson. Tanken är att Malmö Citadellsgymnasium
ska bli den första kommunala skolan i Malmö med profilering mot innovation och hållbar utveckling. Entreprenörskap
ska genomsyra skolan på olika sätt genom samverkan med offentlig sektor, företag och idéburen
sektor.

– Vi tänker oss att eleverna ska jobba med hållbar utveckling på alla områden: det ekonomiska, ekologiska
och sociala. Dessutom med innovativt entreprenörsskap, säger Åse Nilsson. Malmö Citadellsgymnasium
deltar på årets digitala gymnasiemässa. I slutet av november kommer skolan också hålla öppet hus
en lördagsförmiddag i lokalerna på Malmö universitet som skolan ska husera i tillfälligt under två år.
Tidigare låg Universitetsholmens gymnasium på platsen och planen var att de skulle få flytta tillbaka
till splitternya lokaler. Men klassrummen i den nya skolan blir inte specialanpassade
till de yrkeslinjer som finns på Universitetsholmens gymnasium, därför blir de kvar på Norra
Sorgenfri.

Den nya skolan får namnet Malmö Citadellsgymnasium och ska bli fyra våningar hög med ljust tegel.

Artikeln kan läsas i sin helhet på Sydsvenskan.