Bygglov för två bostadshus i LVL-trästomme

 

Nu har vi fått bygglov för två nya bostadshus i Haninge.
Projektet innefattar 80 lägenheter i 2 volymer med lokaler i bottenplan.

De övre 8 våningarna byggs i en lättviktsstomme av LVL-trä och kommer stå delvis ovanpå en befintlig bussterminal. Den nedre våningen innehåller lokaler och entresolplan som tillsammans med det varierande fasadlivet bidrar till att skapa ett levande torgstråk precis intill Handens pendelstation.

Byggnaderna tar inspiration av de tidigare etapperna i området för att knyta ihop stadsbilden kring Haningeterrassen, ett område vars utveckling det är väldigt spännande att vara del av. Tack till både Riksbyggen och Veidekke för ett väldigt gott samarbete!

Neptuniskolan
Neptuniskolan

Bygglov för två bostadshus i LVL-trästomme

 

Nu har vi fått bygglov för två nya bostadshus i Haninge.
Projektet innefattar 80 lägenheter i 2 volymer med lokaler i bottenplan.

De övre 8 våningarna byggs i en lättviktsstomme av LVL-trä och kommer stå delvis ovanpå en befintlig bussterminal. Den nedre våningen innehåller lokaler och entresolplan som tillsammans med det varierande fasadlivet bidrar till att skapa ett levande torgstråk precis intill Handens pendelstation.

Byggnaderna tar inspiration av de tidigare etapperna i området för att knyta ihop stadsbilden kring Haningeterrassen, ett område vars utveckling det är väldigt spännande att vara del av. Tack till både Riksbyggen och Veidekke för ett väldigt gott samarbete!