Malmös nya gymnasieskola ska bli tidlös och hållbar

 

Sydsvenskan, 6:e januari 2023
Text: Sören Billing
soren.billing@bonniernews.se

 

Tomten där World Maritime University en gång låg är inte stor i förhållande till de 1 200 elever som ska gå på skolan, som öppnar hösten 2024.

– Vi har verkligen fått trycka in så mycket som möjligt på så liten yta som möjligt. Därför har vi lagt stor vikt vid arkitektur, säger Thomas Horke, byggprojektledare för stadsfastigheter på Malmö stad.

En gymnasieskola är dessutom en byggnad som Malmöborna kan förväntas leva med länge. Som jämförelse har S:t Petri gymnasium stått där det står i 115 år.

– Sett ur ett hållbarhetsperspektiv ska det vara en ganska tidlös byggnad eftersom den ska fungera i alla tider.

Skolgården består än så länge av grus och vattenpölar, men här vill man maximera grönskan på det förhållandevis lilla utrymmet. Träd har sparats från tomter där det byggs bostäder.

Trädflytten är det första steget i ett planerat ”trädhotell” i Malmö där träd som annars skulle fälls får bo i väntan på att placeras vid kommande byggprojekt.

Den gamla fastigheten där World Maritime University huserade jämnades med marken och tomten, som var kontaminerad av den tidigare verksamheten, har sanerats.

– Det var inte några ändamålsenliga lokaler. De var väldigt gamla och slitna och man behövde fler gymnasieplatser till staden eftersom vi har ett stort söktryck in till Malmö även från kranskommunerna, säger Thomas Horke.

Den nya skolan får fyra våningar och blir cirka 15 000 kvadratmeter stor. Utöver 1 200 elever ska den rymma 150 anställda. Det finns en möjlighet att utöka antalet elever till 1 400.

Universitetsholmens gymnasium som tidigare låg här flyttade för två år sedan till Norra Sorgenfris industriområde. Den nya skolan blir mer än dubbelt så stor och kommer att erbjuda ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt yrkesprogrammet försäljning och service.

Sedan Malmö stad senast byggde en gymnasieskolan har kraven på ljus i klassrummen ökat rejält. Skolan får fönster som beskrivs som enorma, och några klassrum får utsikt mot havet.

Mycket ljus blir det även i biblioteket, som får väggar i glas och blickar ut över huvudentrén.

– Här går en trappa upp som är central i huset. Här kommer det vara en foajé med reception och en stor trappa. På vänster sida av trappan ska man kunna sitta och hänga och snacka.

Matsalen är tänkt att bli ett utrymme som används hela dagen och inte bara för lunchservering.

I övrigt kommer de flesta lokaler att användas som de brukar i en skola. 2010-talets idéer om flexibla utrymmen – som på några orter resulterat i skolor utan traditionella klassrum – har inte fått något större genomslag. Korridorerna och klassrummen finns kvar.

I biblioteket och grupprummen ska det finnas gott om lugna utrymmen för den som behöver koncentrera sig.

– Inledningsvis när vi började projektera det här så fanns det här med ”moderna skolan”, vad det nu är, med. När man sedan tittar och ser hur undervisning ska bedrivas hamnar man ändå ganska snabbt i de här statiska funktionerna.

Under byggarbetets gång har man hittat hållbara lösningar som minskat koldioxidutsläppen med 20 procent.

– Vi har jobbat med klimatförbättrad betong till exempel. Det innebär att man använder fiberbetong, som innehåller glasfiber vilket gör att man inte behöver ha lika mycket armeringsstål i plattan på marken.

Från rivningen har 5 000 tegelstenar sparats för att användas till väggar invändigt, i fönsterpartierna sitter återvunnen aluminium och taket kommer att vara täckt med solceller.

Ett konstverk i tegel av Signe Persson-Melin som fanns i den gamla byggnaden har bevarats.

– Vi sågade ut det och lyfte ut det genom taket på den gamla byggnaden, säger Thomas Horke.

Artikeln kan läsas i sin helhet på Sydsvenskan.

Neptuniskolan
Neptuniskolan

Malmös nya gymnasieskola ska bli tidlös och hållbar

 

Sydsvenskan, 6:e januari 2023
Text: Sören Billing
soren.billing@bonniernews.se

 

Tomten där World Maritime University en gång låg är inte stor i förhållande till de 1 200 elever som ska gå på skolan, som öppnar hösten 2024.

– Vi har verkligen fått trycka in så mycket som möjligt på så liten yta som möjligt. Därför har vi lagt stor vikt vid arkitektur, säger Thomas Horke, byggprojektledare för stadsfastigheter på Malmö stad.

En gymnasieskola är dessutom en byggnad som Malmöborna kan förväntas leva med länge. Som jämförelse har S:t Petri gymnasium stått där det står i 115 år.

– Sett ur ett hållbarhetsperspektiv ska det vara en ganska tidlös byggnad eftersom den ska fungera i alla tider.

Skolgården består än så länge av grus och vattenpölar, men här vill man maximera grönskan på det förhållandevis lilla utrymmet. Träd har sparats från tomter där det byggs bostäder.

Trädflytten är det första steget i ett planerat ”trädhotell” i Malmö där träd som annars skulle fälls får bo i väntan på att placeras vid kommande byggprojekt.

Den gamla fastigheten där World Maritime University huserade jämnades med marken och tomten, som var kontaminerad av den tidigare verksamheten, har sanerats.

– Det var inte några ändamålsenliga lokaler. De var väldigt gamla och slitna och man behövde fler gymnasieplatser till staden eftersom vi har ett stort söktryck in till Malmö även från kranskommunerna, säger Thomas Horke.

Den nya skolan får fyra våningar och blir cirka 15 000 kvadratmeter stor. Utöver 1 200 elever ska den rymma 150 anställda. Det finns en möjlighet att utöka antalet elever till 1 400.

Universitetsholmens gymnasium som tidigare låg här flyttade för två år sedan till Norra Sorgenfris industriområde. Den nya skolan blir mer än dubbelt så stor och kommer att erbjuda ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt yrkesprogrammet försäljning och service.

Sedan Malmö stad senast byggde en gymnasieskolan har kraven på ljus i klassrummen ökat rejält. Skolan får fönster som beskrivs som enorma, och några klassrum får utsikt mot havet.

Mycket ljus blir det även i biblioteket, som får väggar i glas och blickar ut över huvudentrén.

– Här går en trappa upp som är central i huset. Här kommer det vara en foajé med reception och en stor trappa. På vänster sida av trappan ska man kunna sitta och hänga och snacka.

Matsalen är tänkt att bli ett utrymme som används hela dagen och inte bara för lunchservering.

I övrigt kommer de flesta lokaler att användas som de brukar i en skola. 2010-talets idéer om flexibla utrymmen – som på några orter resulterat i skolor utan traditionella klassrum – har inte fått något större genomslag. Korridorerna och klassrummen finns kvar.

I biblioteket och grupprummen ska det finnas gott om lugna utrymmen för den som behöver koncentrera sig.

– Inledningsvis när vi började projektera det här så fanns det här med ”moderna skolan”, vad det nu är, med. När man sedan tittar och ser hur undervisning ska bedrivas hamnar man ändå ganska snabbt i de här statiska funktionerna.

Under byggarbetets gång har man hittat hållbara lösningar som minskat koldioxidutsläppen med 20 procent.

– Vi har jobbat med klimatförbättrad betong till exempel. Det innebär att man använder fiberbetong, som innehåller glasfiber vilket gör att man inte behöver ha lika mycket armeringsstål i plattan på marken.

Från rivningen har 5 000 tegelstenar sparats för att användas till väggar invändigt, i fönsterpartierna sitter återvunnen aluminium och taket kommer att vara täckt med solceller.

Ett konstverk i tegel av Signe Persson-Melin som fanns i den gamla byggnaden har bevarats.

– Vi sågade ut det och lyfte ut det genom taket på den gamla byggnaden, säger Thomas Horke.

Artikeln kan läsas i sin helhet på Sydsvenskan.