Thulepark

Thulepark i Lund är ett av våra många exempel på att följa projekt från Ax till limpa. Från de första idéskisserna via detaljplanearbete, utveckling av förslaget, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Projektet är det tredje projektet inom Solhällan för oss. Efter ombyggnaden av Linebäck fanns en överbliven parkering som blev början på projektet.

En mycket konstruktiv och med Lundamått snabb planprocess ledde det till nya byggrätter för tre nya bostadshus, förbundna med ett gemensamt garage. Befintlig vegetation inventerades noga och blev utgångspunkten för en grön och trevlig inramning. Bostäderna är alla genomgående och försedda med balkonger mot söder respektive väster längs hela ena sidan.

De största lägenheterna utfördes med avskiljbara uthyrningslägenheter som också hade kunnat säljas som separata bostadsrätter.

Typ: Bostäder
Plats: Lund
Beställare: Sundsprojekt
Roll: Arkitekt/konstruktör