Sparven

Med sina trappstegsgavlar och sitt vackra tegel tar byggnaderna stadens historia med sig in i framtiden. Sparven 1 är byggt på bryggeriets gamla tomt och speglar stolt stadens arv i två nybyggda huskroppar. Hållbarhet präglar husen, som är försedda med solceller som bidrar till energiförsörjningen. Sparven är ett efterlängtat nytillskott bland stadens bostäder och ger ett välkomnande intryck i gaturummet.

De två huskropparna innehåller tillsammans 102 yteffektiva lägenheter. Då lägenhetsförråden är placerade i lägenheten har vinden plats för vindslägenheter och tvättstuga. Snedvinklade burspråk ger spännande utblickar och rumslighet. Stora balkonger ger hög boendekvalitet. Huset mot torget inrymmer två lokaler i bottenvåningen. Här har Trelleborgshem sin bobutik.

2019 nominerades Sparven till Trelleborgs kommuns Samhällsbyggnadspris.

Typ: Bostäder
Plats: Trelleborg
Beställare: Trelleborgshem/NCC
Roll: Arkitekt/Konstruktör