Arenaparken

I Arenaparken i Lund, har vi ritat två nya bostadshus ihop med Veidekke. Det var stimulerande att rita byggnaderna i den miljö där vi påbörjade utvecklingen med att rita Lunds Arena. En utmaning var att ge byggnaderna en egen identitet utifrån en detaljplan med tydliga anvisningar för kulörer och material. Fasader mot gata och torg är av mörka betongelement som kontrasteras mot gårdsfasader i vitt med inslag av färgade glasskivor. Vackra proportioner och en lagom mängd olika komponenter som möts i väl bearbetade detaljlösningar ger byggnaden dess arkitektoniska karaktär.

Veidekke tänker nytt beträffande bostädernas utformning, vilket gör att vi får fundera några extra gånger på hur kvadratmetrarna används. Lägenheterna innehåller många valmöjligheter för olika planlösningar på liten yta. I köken finns djupa, träklädda fönsternischer. Alla lägenheter nås från en gemensam yta i mitten med trappor i båda ändarna som ger access från dels en egen skyddad entréplats, dels Arenatorget.

Typ: Bostäder
Plats: Arenaparken, Lund
Beställare: Veidekke
Roll: Arkitekt