Båghallarna, Kv Spårvägen

Det före detta bussgaraget i Sorgenfri har nu restaurerats och omvandlats till nya lokaler för Malmö konsthögskola.

Invändigt rymmer numera de fyra sammankopplade hallarna ateljéer och verkstäder för konsthögskolans elever, där olika funktioner huserar i fristående volymer ordnade i en invändig kvartersstruktur. Dessa volymer underordnar sig och förstärker den fantastiska rymden under takets bevarade limträbågar, samt låter ljusinsläppet genom takens lanterniner skapa skuggspel och spela huvudrollen i den invändiga gestaltningen.

Detta komplicerade ombyggnadsprojekt visade sig vara en stor utmaning för våra konstruktörer, där det längs vägen visade sig att den mesta betongen i byggnaden behövde bytas. Det ställdes även höga krav på gestaltningen av fasaderna, där målet varit att i största möjliga mån värna om ursprunget, samtidigt som den nya verksamheten fått ta plats och synas genom nya fönsterpartier och entréer.

Typ: Utbildning, kultur
Plats: Sorgenfri, Malmö
Beställare: Stadsfastigheter
Roll: Arkitekt, Konstruktör