Friisgatan

På bästa läge mitt i Möllevången har ett nytt 10-våningshus byggts. En trång tomt där byggnaden ansluts långsides med en befintlig byggnad, och en komplex detaljplan, erbjöd många spännande utmaningar för våra arkitekter och konstruktörer. En bottenvåning i dubbel höjd innehåller butikslokaler i två plan, gott om plats för cyklar och en pampig central entré från vilken de båda trapphusen nås.

Tomtens begränsade yta, där markytan är lika med byggnadsarean, gör att utemiljön har fått skapas på en stor gemensam takterrass tio våningar över Möllevångens myllrande gatuliv. Byggnaden innehåller drygt 90 funktionella och yteffektiva lägenheter i storlekar från 29 – 87 kvm.

På grund av den begränsade arbetsplatsen byggdes huset i prefabricerad betong, som försetts med ingjutet tegel, ljus puts och en relief i fasad, för att ge en passande karaktär – en mix mellan den storskaliga funktionalistiska arkitektur och den äldre industriarkitektur i tegel som präglar platsen.

Typ: Bostäder
Plats: Friisgatan, Malmö
Beställare: JM AB
Roll: Arkitekt/konstruktör