Geijerskolan

Innan vi påbörjade projektet bestod Geijerskolan av fyra stycken separata byggnader från olika tidsepoker. Samtliga av dessa byggnader förutom en var i så dåligt skick och ej funktionella att de behövdes rivas. Samspelet mellan den befintliga och de nya skolbyggnaderna blev en viktig del i utformningen. Mötet mellan dessa tidsepoker skulle på ett varsamt vis tydliggöras och gestaltas. Det vågformade skärmtaket fick bli en utvändig länk mellan de olika skolbyggnaderna och med hjälp av en öppen glasvolym skapades ett spännande möte mellan den gamla och nya skolbyggnaden.

De mjuka formerna från skärmtaket följer med in i byggnaden och återfinns i form av sittmöbler, räcken, balkonger och inredning. De nya skolbyggnaderna av tegel anknyter till de byggnader som en gång tidigare stod på tomten med bl. a en tandad profil ut mot Västanväg. Skolan har ca 550 elever i årskurserna F-6 samt en gymnastikhall. Projektet utfördes som en generalentreprenad och vi har varit delaktiga i hela processen både som arkitekter och konstruktörer.

Typ: Om-till- och nybyggnad av skola
Plats: Limhamn, Malmö
Beställare: Malmö Stadsfastigheter
Roll: Arkitekt/konstruktör