Kv. Hedmätaren

Vårt LLS-boende ”Hedmätaren” har ovanligt nog parallellprojekterats med både stomme av betong och trä.
Det är sällan vi får två så jämförbara exempel för att studera olika konstruktiva lösningar och byggnadsdelar påverkar CO2-utsläppen.

Hedmätaren har varit en del av ett forskningsprojekt inom LFM30 för att utveckla en metod för klimatkalkyler.
I och med att klimatdeklarationer blir ett mer påtagligt krav så strävar vi efter ett helhetstänk redan i tidiga skeden när det kommer till arkitektur och konstruktion.

 

Typ: LSS-boende
Plats: Malmö
Beställare: Malmö Stad, Stadsfastigheter
Roll: Arkitekt och Konstruktör