Kv. Hedmätaren

Vårt LLS-boende ”Hedmätaren” har ovanligt nog parallellprojekterats med både stomme av betong och trä.
Det är sällan vi får två så jämförbara exempel för att studera olika konstruktiva lösningar och byggnadsdelar påverkar CO2-utsläppen.

Projekteringen har gjort det möjligt för oss att jämföra alternativen i betong och trä när det kommer till brand, akustik, ytor, slagtålighet, klimat och gestaltning. Boendet ligger i ett villaområde i Bunkeflostrand och är designat för att smälta in i sin närmiljö både i sin skala och med sina väl genomförda detaljer.

Hedmätaren har varit en del av ett forskningsprojekt inom LFM30 för att utveckla en metod för klimatkalkyler.
Nu när klimatdeklarationer är ett påtagligt krav så är vårt helhetstänk med konstruktörer och arkitekter självklart redan i tidiga skeden.

Typ: LSS-boende
Plats: Malmö
Beställare: Malmö Stad, Stadsfastigheter
Roll: Arkitekt och Konstruktör