Husaren

Förtätning av befintliga städer är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Att lokalisera och utnyttja den dolda markreserv som finns i alla våra städer, snarare än att skapa en gles stad som brer ut sig över åkerjorden. Inne i staden finns attraktiva lägen, som utnyttjar befintlig infrastruktur och gynnar en trygg och livfull stadsmiljö. Påbyggnaden på kv Husaren, ovanpå vårt eget kontor, är ett exempel på en avancerad förtätning, genom byggnation av sex radhuslägenheter uppe på en outnyttjad gårdsyta. Den gestaltningsmässiga utmaningen låg i att dels anknyta den nya byggnaden till den befintliga, rumsligt och arkitektoniskt samtidigt som den ges en egen identitet som tillförnya kvaliteter. Dels i att göra det på ett sätt som fungerar för den närmaste omgivningen, de boende i huset och dess grannar.

Ett medvetet gestaltat, välvt tak av zinkplåt utgör både tak och fasad. Den lutande och böjda formen anknyter till den befintliga byggnadens takvåningar, och ger bra ljusförhållanden både i och kring byggnaden. Insynsproblematiken ersätts av himlen som speglar sig i takfönstren på den lutande ytan. Ett genomritat och hantverksmässigt utförande i alla delar, låter de arkitektoniska greppen komma till sin fulla rätt, och ger en byggnad som upplevs väl på både nära och långt håll.

Typ: Bostäder
Plats: Malmö
Beställare: Malmö City Stadsfastigheter
Roll: Arkitekt/konstruktör