Juvelen

I Lunds absolut bästa läge invid det nya kommunhuset Kristallen uppförs en byggnad kallad Juvelen. Juvelen i kronan på Arne Paulssons livsverk och den sista byggnaden han själv var med om att påbörja.

Detaljplanen ändrades för att möjliggöra en riktigt tydlig avslutning på byggnationen längs Bjeredsparken och utnyttja det förstklassiga läget till fullo. Ett svart sextonvåningars hus i skiffer var vår första skiss men den accepterades inte av Stadsbyggnadskontoret. I en konstruktiv och noggrann planprocess togs det istället fram en plan för ett ljust tiovåningshus, med en tjockare bas och en avsmalnad överdel, där praktfulla takterrasser skapas i plan sex och plan tio.

Den offentliga bottenvåningen som vänder sina skyltfönster åt tre väderstreck har en väl tilltagen höjd och är klädd med natursten. Därovan vidtar en fasad med ljus fibercement i en speciellt framtagen kulör som bara finns i denna byggnad. Väl tilltagna fönster binds ihop till svarta, horisontella band som kontrasterar mot den ljusa vertikalt strävande byggnaden. På toppen tronar en paradvåning på 350 kvadratmeter, med två stora takterrasser med utsikt åt alla håll.

Typ: Bostäder
Plats: Lund
Beställare: Paulssons Fastigheter AB
Roll: Arkitekt/konstruktör