Kattugglan

Högt uppe på Kålltorp så blickar tre nya bostadshus ut över Göteborg.

Byggnaderna, som har haft högt ställda krav på utformning och lägenhetskvalitéer, står som inkilade i landskapets klippiga backe med nedersta våningarna i suterräng. Projektet har tagit inspiration från både berget, tallarna, Renströmska parken, och vyerna från platsen. De vackra fasaderna i skiffer och trä anspelar på material från platsen, samtidigt som tydliga och rena husvolymer definierar landskapet med sina placeringar längs med den böjda bergsvägen upp till Kålltorps topp.

Projektet har varit ett samarbete mellan våra konstruktörer och arkitekter och detta har gett en smidig process där vi tillsammans med Nordr och Veidekke kunnat jobba med en gemensam målbild genom hela resan. Tillsammans så har vi kunnat genomarbeta gestaltningens materialpalett och volymer även i detalj, där mycket omsorg har lagts på vackra materialmöten, takfotsdetaljer, balkonger, skorstenar och rena takutföranden. Projektets lägenheter har också studerats väldigt väl för att både vara rationella och med upprepande fönstersättning, samtidigt som lägenhetstyperna skiljer sig mellan våningarna för att erbjuda en variation av lägenhetstyper med bästa utsikt över berget.

 Projektet stod färdigbyggt 2023.

 

Typ:  Bostäder
Plats: Kålltorp, Göteborg
Beställare:  Nordr
Roll:  Arkitekt/Konstruktör