Malmö Citadellsgymnasium

Vilken betydelse har den kommunala gymnasieskolan för Malmö? Vad gör den för Malmös identitet? Hur formar den individer under deras viktigaste år? Hur ser den ut? Detta är frågor som inte behandlats av arkitekturen på 60 år i Malmö, sedan det byggdes en kommunal gymnasieskola sist, och nu ska det byggas fyra gymnasieskolor innan 2029. En stor förändring. Malmö Citadellsgymnasium står färdigt 2024 och blir första skolan som tar sig an dessa frågor, som visar vägen för att stärka den kommunala skolan och lyfta Malmö som arkitekturstad.

Skolan har tagit form på en långsmal tomt mellan Citadellskajen och det gamla Limhamnsspåret, i ett område som kallas för Citadellsfogen. Området har skapats av utfyllnadsmassor för hamnindustrin och  genom denna tomts historia har Limhamnsbanan fraktat byggnadsmaterial utvunnet ur stadens kalkrika berggrund. Spåret kallades i folkmun för ”Sillabanan”, något som än idag kan förklara varför Fiskehoddorna på skolans granntomt är Malmöregionens största marknadsplats för lokalt fångad fisk, även om banan sedan många år är oanvänd. Utöver själva Citadellet, så har tomten även Ribban, kanalen och Tekniska Museet som granne. Det är en tomt som åt alla väderstreck har präglats av Malmös historia.

Det är här som Malmö Citadellsgymnasium nu växt fram. En fog som både läker ihop en historiskt dynamisk stadsbild och som samtidigt utgör ett löfte till Malmös ungdomar och framtid.

Malmö Citadellsgymnasium skriver in sig i ett led av imponerande kommunala skolor i staden, bl.a. Johannes- Pauli-, Petri- och Borgarskolan, och ambitionen har varit att skapa en skola där stadens identitet återfinns. Det är en skola gestaltad med gedigna material, som är tidlös i sina kvalitéer samtidigt som den är ett uttryck för sin tid. Ett projekt som är väl genomarbetat in i minsta detalj av både våra konstruktörer och arkitekter.

Typ:  Gymnasieskola
Plats: Malmö
Beställare:  Malmö Stad
Roll:  Arkitekt/Konstruktör