Neptuniskolan

På ett av Malmös bästa lägen, vid Kockums gamla varv, ligger Västra Varvsstadens skola och förskola. I Varvsstaden omvandlas historisk industrimark till en ny stadsdel som blir länken mellan Malmö centrum och Västra Hamnen. Mitt i en tydlig kvartersstruktur byggs skolan för 550 elever i årskurs 7-9 tillsammans med en gymnastikhall och en förskola för 80 barn. Projektet har präglats av en fastighet med trånga mått och som ett resultat av detta kommer delar av skolgården att vara belägen på byggnadernas tak. Detta har ställt stora krav på kommunikation såväl invändigt som utvändigt i byggnaderna.

Projektet har haft en hög arkitektonisk ambition, en ambition som givit oss möjlighet att ägna stor omsorg om material och detaljer. ”Arvet efter varvet” har präglat val av material och kulörer där hållbara och tåliga material genomsyrar projektet. Precis som i de gamla varvsbyggnaderna är tegel huvudkomponent i fasaderna, kompletterat med delar i sinuskorrugerad plåt, betong och perforerad plåt. Transparensen genom kvarteret blir tydlig i byggnadernas bottenvåningar som får en öppen karaktär med portgångar som leder in i kvarteret.

Här! har arbetat med projektet från programhandling till bygghandlingar som både arkitekt och konstruktör. Inflyttning planeras till höstterminen 2020.

Typ: Skola
Plats: Västra Varvsstaden, Malmö
Beställare: Malmö Stadsfastigheter
Roll: Arkitekt/konstruktör