Oden

Som svarta diamanter pryder de nya husen Vikingavägen. Ett fåtal material och kulörer ger ett enkelt och samtidigt elegant uttryck. Svartmålad betongfasad med inslag av vitt. Glasade balkongräcken som ger transparens, och en enkel fönstersättning som skapar lugn och balans i uttrycket.

Huskropparnas vinklade långsidor, ger byggnaderna en egen karaktär, erbjuder skydd mot bullret från Vikingavägen och bättre utblickar från de befintliga husen. Ett trädgårdsförråd bidrar till att rama in den gemensamma uteplatsen och ge den bullerskydd och en privat karaktär.

I gatuplan finns lokaler som berikar gatumiljön längs Vikingavägen och förebådar den kommande förnyelsen av Linero Centrum. Husens enkla form, ett tätt klimatskal och balkonger utan köldbryggor mm, gör husen mycket energieffektiva.

Typ: Bostäder
Plats: Linero, Lund
Beställare: Lunds Kommuns Fastighets AB
Roll: Arkitekt