Postterminalen Kv. 3

Att Lund får en helt ny stadsdel, så centralt belägen som det bara går, är fantastiskt i sig. Att få arbeta med flera av de stora kvarter som utgör starten är än mer fantastiskt. Efter att ha hjälpt HSB att förverkliga två kvarter, pågår nu byggnation av ett kvarter med 70 lägenheter och lokaler alldeles bredvid Lunds Nya förvaltningsbyggnad ”Kristallen”. Områdets stadsplan innehåller ett gestaltningsprogram för fasaderna där varje kvarter till synes delas in i flera byggnader, och har en slags 30-talsstil.

Vi ville inom ramarna för programmet skapa en samtidigt modernare och mer lekfull lösning: Istället för att dela in huset vertikalt i olika avsnitt, löper mörkröda tegelpartier omlott med vitputsade delar och bryter ner den stora volymen på samma gång som det fortfarande syns att det faktiskt är en byggnad, en identitet och en bostadsrättsförening. Ärlighet varar längst!

Typ: Bostäder
Plats: Lund
Beställare: Paulssons Fastigheter
Roll: Arkitekt/konstruktör