Kvarteret Seglet

Kvarteret Seglet är vårt senaste tillägg i Lomma Strandstad. På uppdrag av JM har vi ritat ett kvarter med blandad bebyggelse centralt beläget längs kanalen mellan två torg och bara ett stenkast från hamnen.

Målet har varit att skapa en palett av bostäder med olika unika kvaliteter. Lägenhetsstorlekarna varierar för att passa boende med olika livssituation och med olika behov. I kvarteret finns både gathus med egna uteplatser, små yteffektiva lägenheter och stora generösa lägenheter med takterrass eller balkonger i två väderstreck. Variationen av bostäder återspeglas i byggnaderna som kännetecknas av en tydligt platsanpassad arkitektur.

Mot torget och kanalen vetter kvarterets småskaliga sida med en rad av gathus med egna entréer. Varje gathus har sitt eget unika uttryck i form av mönstermurning och färgsättning. Förgårdsmarken erbjuder möjlighet till en liten frukostplats mot torget. Gathusens silhuett med fasader i svart träpanel och sadeltak knyter an till hamnens fiskehoddor.

Mot hamnen vänder sig kvarterets stadsmässiga sida med flerbostadshus i tre våningar och en vindsvåning. Tillsammans med den karaktäristiska takvåningen ger fasaderna, i olika kulörer och material, kvarteret en tydlig identitet. Stor omsorg har lagts vid materialmöten och detaljer kring entréerna. Entréerna vänder sig mot gatan för att skapa orienterbarhet och rörelse på kvarterets gator. Byggnadens sockelvåning följer gatulinjen för att understryka den stadsmässiga småstadskänslan.

Takvåningens fasader i svart träpanel knyter an till gathusens sadeltak och har utformats för att inrymma Lommas första vindsvåningar med öppet upp i nock och takterrasser med utblick mot hamnen.

Typ: Bostäder
Plats: Lomma
Beställare: JM
Roll: Arkitekt