Tomaten

På naturnära läge i Borstahusen har vi ritat 99 lägenheter som på ett modernt sätt knyter an till Landskronas historiska packhus och marina arkitektur. Tre robusta huskroppar placeras kring en gemensam gård. Den gröna gården knyts ihop med naturområdet i tomtens norra del med gångavstånd till havet.

Välproportionerade volymer med branta, rena sadeltak och tydliga gavelmotiv. Robusta traditionella material som åldras fint bidrar till att höja den arkitektoniska och historiska känslan på platsen. Teglets kvaliteter lyfts fram med en medveten detaljering i murverket. Takkupor och balkonger är väl avstämda mot huvudvolymerna för att bidra till uttrycket utan att ta över. Lägenheterna är ljusa och välstuderade. Effektiva planlösningar vars kvaliteter förhöjs av generösa fönster.

Typ: Bostäder
Plats: Borstahusen, Landskrona
Beställare: Serneke
Roll: Arkitekt