Kv. Visionen

En ny stadsdel växer fram i Haninge och Kv. Visionen befinner sig i bästa läget. Bostäderna är en del av Haningeterrassen, ett planförslag som kommer skapa nya förutsättningar för ett stadsmässigt liv i centrala Handen genom att väva samman en rik variation av samhällsfunktioner med generösa pendlingsmöjligheter. Projektet är beläget vid områdets centrala torg. Här finns direkt koppling till restauranger, caféer, butiker och service samt bussterminal och pendeltåg. Visionen är en knutpunkt som har nära till allt vilket gör det enkelt att både resa kollektivt, hållbart och samtidigt ha nära till stadens liv. Här tar det bara någon minut att ta sig från perrong till balkong.

Visionen är ett projekt som arkitektoniskt knyter ihop hela Haningeterrassen. Med de två husens fasadkulörer i rött och sandfärg samlas området kring en enad färgpalett. I byggnadernas balkonger så är trä ett återkommande inslag och fasadutförandet hämtar sin inspiration från fjällpanel vars djupskillnad ger ett skuggspel i fasaden.

Projektet ska klassas enl. Miljöbyggnad Silver och de övre nio våningarna utförs som trästomme i LVL-teknik, vilket dessutom bidrar mycket till att minska klimatpåverkan. LVL-tekniken består av laminerade träfaner vilket gör byggnaden mycket lättare än andra typer av stommar, mycket passande då projektet delvis byggs ovanpå en befintlig bussterminal. Utvecklingen av Haningeterrassen är något som kommer pågå under flera år framöver med många intressanta träbyggnadsprojekt att se fram emot.

Typ:  Bostäder och lokaler
Plats: Handen, Haninge
Beställare:  Veidekke/Riksbyggen
Roll:  Arkitekt (programhandling, systemhandling bygglov, bygghandling)