Hedmätaren

Hedmätaren

Kv. Hedmätaren Vårt LLS-boende ”Hedmätaren” har ovanligt nog parallellprojekterats med både stomme av betong och trä.Det är sällan vi får två så jämförbara exempel för att studera olika konstruktiva lösningar och byggnadsdelar påverkar CO2-utsläppen....
Handläggande & medverkande arkitekter

Handläggande & medverkande arkitekter

Här! söker handläggande & medverkande arkitekter Här! söker handläggande och medverkande arkitekter som kan vara med och driva utvecklingen av vår arkitektur, vårt arbetssätt och vårt varumärke. Här! har utvecklats snabbt de senaste åren – vi präglas av en modern...
Handläggande & medverkande arkitekter

Spontanansökan

Spontanansökan   Vi är Här! Vi är arkitekter och konstruktörer som förverkligar en mer hållbar framtid genom att arbeta helt integrerat. Tillsammans skapar vi byggnader med såväl hög arkitektonisk som teknisk kvalitet. Vi arbetar med hållbarhet där vi kan göra...
Solhem

Solhem

Solhem   Ett befintligt äldreboende byggt 1963 och senare tillbyggt med en demensavdelning, behövde moderniseras och utökas med två boendeavdelningar för demens, samt en träffpunkt och lokaler för hemsjukvården. Arkitektoniskt erbjöds utmaningen att tillfoga en...
Stensåkern

Stensåkern

Stensåkern På en åker i Oxie har 6 stycken LSS-lägenheter placerats. Grannar till tomten är villabebyggelse. Detaljplanens bestämmelser utgick från villabebyggelse med taklutningar som medger inredd vind. Utmaningen har varit att få boendet att smälta in i omgivningen...