Cassiopeia

Cassiopeia

Cassiopeia Nu har vi ett stort och spännande projekt på gång i Lund. Tillsammans med Akademiska Hus och Skanska så ritar vi på bostäder för 640 studenter i ett kvarter beläget mellan LTH och Ideon. Projektet består av två kvarter med totalt ca 23 000 BTA. Med sitt...
Spontanansökan

Spontanansökan

Spontanansökan   Vi är Här! Vi är arkitekter och konstruktörer som förverkligar en mer hållbar framtid genom att arbeta helt integrerat. Tillsammans skapar vi byggnader med såväl hög arkitektonisk som teknisk kvalitet. Vi arbetar med hållbarhet där vi kan göra...
Solhem

Solhem

Solhem   Ett befintligt äldreboende byggt 1963 och senare tillbyggt med en demensavdelning, behövde moderniseras och utökas med två boendeavdelningar för demens, samt en träffpunkt och lokaler för hemsjukvården. Arkitektoniskt erbjöds utmaningen att tillfoga en...
Stensåkern

Stensåkern

Stensåkern På en åker i Oxie har 6 stycken LSS-lägenheter placerats. Grannar till tomten är villabebyggelse.Detaljplanens bestämmelser utgick från villabebyggelse med taklutningar som medger inredd vind.Utmaningen har varit att få boendet att smälta in i omgivningen...
Malmö Citadellsgymnasium

Malmö Citadellsgymnasium

Malmö Citadellsgymnasium – Nyhetsartikel SYDSVENSKAN UTBILDNING 20 oktober 2021 TEXT: THERESE THOMASSONtherese.thomasson@sydsvenskan.se Malmös nior kan söka till ett helt nytt kommunalt gymnasium til nästa höst: Malmö Citadellsgymnasium. Skolan ska ligga på...