Finalist till Malmös Stadsbyggnadspris 2024

Finalist till Malmös Stadsbyggnadspris 2024

Från skiss till finalist! Det är väldigt roligt att kunna meddela att vårt projekt Malmö Citadellsgymnasium är finalist till Malmös Stadsbyggnadspris 2024. Malmö Citadellsgymnasium skriver nu in sig i ett led av imponerande kommunala skolor runt om i staden, som...
Malmö Citadellsgymnasium

Malmö Citadellsgymnasium

Malmö Citadellsgymnasium Vilken betydelse har den kommunala gymnasieskolan för Malmö? Vad gör den för Malmös identitet? Hur formar den individer under deras viktigaste år? Hur ser den ut? Detta är frågor som inte behandlats av arkitekturen på 60 år i Malmö, sedan det...