Malmö Citadellsgymnasium

Malmö Citadellsgymnasium

Malmö Citadellsgymnasium Vilken betydelse har den kommunala gymnasieskolan för Malmö? Vad gör den för Malmös identitet? Hur formar den individer under deras viktigaste år? Hur ser den ut? Detta är frågor som inte behandlats av arkitekturen på 60 år i Malmö, sedan det...
Visionen

Visionen

Sparven Med sina trappstegsgavlar och sitt vackra tegel tar byggnaderna stadens historia med sig in i framtiden. Sparven 1 är byggt på bryggeriets gamla tomt och speglar stolt stadens arv i två nybyggda huskroppar. Hållbarhet präglar husen, som är försedda med...