Glasbruksskolan

Glasbruksskolan

Glasbruksskolan På tidigare industrimark i Limhamn växer nu den nya stadsdelen Sjöstaden fram. Här står nu även den nya Glasbruksskolan. Vår utgångspunkt var att barnen och lärarna är vår framtid, och ska ha de bästa lokalerna de kan få. Välstuderade planlösningar med...
Juvelen

Juvelen

Juvelen I Lunds absolut bästa läge invid det nya kommunhuset Kristallen uppförs en byggnad kallad Juvelen. Juvelen i kronan på Arne Paulssons livsverk och den sista byggnaden han själv var med om att påbörja. Detaljplanen ändrades för att möjliggöra en riktigt tydlig...
Postterminalen Kv. 3

Postterminalen Kv. 3

Postterminalen Kv. 3 Att Lund får en helt ny stadsdel, så centralt belägen som det bara går, är fantastiskt i sig. Att få arbeta med flera av de stora kvarter som utgör starten är än mer fantastiskt. Efter att ha hjälpt HSB att förverkliga två kvarter, pågår nu...
Thulepark

Thulepark

ThuleparkThulepark i Lund är ett av våra många exempel på att följa projekt från Ax till limpa. Från de första idéskisserna via detaljplanearbete, utveckling av förslaget, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Projektet är det tredje projektet inom...
Husaren

Husaren

Husaren Förtätning av befintliga städer är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Att lokalisera och utnyttja den dolda markreserv som finns i alla våra städer, snarare än att skapa en gles stad som brer ut sig över åkerjorden. Inne i staden finns...