Heleneholms sporthall

Heleneholms sporthall

Heleneholms sporthall Här!:s arkitekter och konstruktörer har gett Heleneholms idrottshall ett nytt liv. Byggnaden ligger i en kultur- och arkitekturhistoriskt värdefull miljö och projektet har haft stor fokus på att bibehålla så mycket som möjligt av det ursprungliga...
Västra Station

Västra Station

Malmö Västra Station Malmö Västra, i sin nuvarande form, uppfördes 1886 av Ystads Stadsarkitekt Peter Boisen och servade järnvägen mellan Malmö och Ystad. 2012 förvärvade Malmö Stad byggnaden och vi har varit med och förvandlat den från kontorsbyggnad till en...
Neptuniskolan

Neptuniskolan

Neptuniskolan På ett av Malmös bästa lägen, vid Kockums gamla varv, ligger Västra Varvsstadens skola och förskola. I Varvsstaden omvandlas historisk industrimark till en ny stadsdel som blir länken mellan Malmö centrum och Västra Hamnen. Mitt i en tydlig...
Stensåkern

Stensåkern

Stensåkern På en åker i Oxie har 6 stycken LSS-lägenheter placerats. Grannar till tomten är villabebyggelse.Detaljplanens bestämmelser utgick från villabebyggelse med taklutningar som medger inredd vind.Utmaningen har varit att få boendet att smälta in i omgivningen...
Visionen

Visionen

Kv. Visionen En ny stadsdel växer fram i Haninge och Kv. Visionen befinner sig i bästa läget. Bostäderna är en del av Haningeterrassen, ett planförslag som kommer skapa nya förutsättningar för ett stadsmässigt liv i centrala Handen genom att väva samman en rik...
Sparven

Sparven

Sparven Med sina trappstegsgavlar och sitt vackra tegel tar byggnaderna stadens historia med sig in i framtiden. Sparven 1 är byggt på bryggeriets gamla tomt och speglar stolt stadens arv i två nybyggda huskroppar. Hållbarhet präglar husen, som är försedda med...