Hedmätaren

Hedmätaren

AllaKv. Hedmätaren Vårt LLS-boende "Hedmätaren" har ovanligt nog parallellprojekterats med både stomme av betong och trä.Det är sällan vi får två så jämförbara exempel för att studera olika konstruktiva lösningar och byggnadsdelar påverkar CO2-utsläppen....

Båghallarna

Båghallarna

AllaBåghallarna, Kv Spårvägen Det före detta bussgaraget i Sorgenfri har nu restaurerats och omvandlats till nya lokaler för Malmö konsthögskola. Invändigt rymmer numera de fyra sammankopplade hallarna ateljéer och verkstäder för konsthögskolans elever, där olika...

Friisgatan

Friisgatan

Friisgatan På bästa läge mitt i Möllevången har ett nytt 10-våningshus byggts. En trång tomt där byggnaden ansluts långsides med en befintlig byggnad, och en komplex detaljplan, erbjöd många spännande utmaningar för våra arkitekter och konstruktörer. En bottenvåning i...

Neptuniskolan

Neptuniskolan

AllaNeptuniskolan På ett av Malmös bästa lägen, vid Kockums gamla varv, ligger Västra Varvsstadens skola och förskola. I Varvsstaden omvandlas historisk industrimark till en ny stadsdel som blir länken mellan Malmö centrum och Västra Hamnen. Mitt i en tydlig...

Stensåkern

Stensåkern

AllaStensåkern På en åker i Oxie har 6 stycken LSS-lägenheter placerats. Grannar till tomten är villabebyggelse.Detaljplanens bestämmelser utgick från villabebyggelse med taklutningar som medger inredd vind.Utmaningen har varit att få boendet att smälta in i...

Sparven

Sparven

AllaSparven Med sina trappstegsgavlar och sitt vackra tegel tar byggnaderna stadens historia med sig in i framtiden. Sparven 1 är byggt på bryggeriets gamla tomt och speglar stolt stadens arv i två nybyggda huskroppar. Hållbarhet präglar husen, som är försedda med...

Seglet

Seglet

AllaKvarteret Seglet Kvarteret Seglet är vårt senaste tillägg i Lomma Strandstad. På uppdrag av JM har vi ritat ett kvarter med blandad bebyggelse centralt beläget längs kanalen mellan två torg och bara ett stenkast från hamnen. Målet har varit att skapa en palett av...

Solhem

Solhem

Klostergatan 56, Lund

Arenaparken

Arenaparken

AllaArenaparken I Arenaparken i Lund, har vi ritat två nya bostadshus ihop med Veidekke. Det var stimulerande att rita byggnaderna i den miljö där vi påbörjade utvecklingen med att rita Lunds Arena. En utmaning var att ge byggnaderna en egen identitet utifrån en...

Tomaten

Tomaten

AllaTomatenPå naturnära läge i Borstahusen har vi ritat 99 lägenheter som på ett modernt sätt knyter an till Landskronas historiska packhus och marina arkitektur. Tre robusta huskroppar placeras kring en gemensam gård. Den gröna gården knyts ihop med naturområdet i...

Lomma Kv. 14

Lomma Kv. 14

AllaLomma Kv. 14 Detaljplanen för Hamnkvarteren i Lomma innehåller väldigt starka styrningar av hur bebyggelsen får utformas och det gör även kundens kravspecifikation. Detaljplanens rika detaljstyrning är avsedd att skapa variation, men riskerar i sin stränghet att...

Glasbruksskolan

Glasbruksskolan

AllaGlasbruksskolan På tidigare industrimark i Limhamn växer nu den nya stadsdelen Sjöstaden fram. Här står nu även den nya Glasbruksskolan. Vår utgångspunkt var att barnen och lärarna är vår framtid, och ska ha de bästa lokalerna de kan få. Välstuderade planlösningar...

Juvelen

Juvelen

AllaJuvelen I Lunds absolut bästa läge invid det nya kommunhuset Kristallen uppförs en byggnad kallad Juvelen. Juvelen i kronan på Arne Paulssons livsverk och den sista byggnaden han själv var med om att påbörja. Detaljplanen ändrades för att möjliggöra en riktigt...

Postterminalen Kv. 3

Postterminalen Kv. 3

AllaPostterminalen Kv. 3 Att Lund får en helt ny stadsdel, så centralt belägen som det bara går, är fantastiskt i sig. Att få arbeta med flera av de stora kvarter som utgör starten är än mer fantastiskt. Efter att ha hjälpt HSB att förverkliga två kvarter, pågår nu...

Husaren

Husaren

AllaHusaren Förtätning av befintliga städer är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Att lokalisera och utnyttja den dolda markreserv som finns i alla våra städer, snarare än att skapa en gles stad som brer ut sig över åkerjorden. Inne i staden finns...